Підсумки соціально-економічного розвитку Сквирського району за І півріччя 2017 року

Протягом І півріччя 2017 року райдержадміністрацією разом з місцевими органами виконавчої влади в районі та органами місцевого самоврядування вживалися заходи, спрямовані на стабілізацію економіки Сквирщини та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району.

 

Соціальна сфера

Грошові доходи населення та заробітна плата

Головним пріоритетом соціальної політики району є запобігання зниженню рівня життя населення і наступне його підвищення в міру стабілізації економіки за рахунок забезпечення зростання його доходів, детінізація виплати заробітної плати, підвищення частки заробітної плати в структурі доходів, що призведе до зростання купівельної спроможності мешканців району.

За даними згідно вибіркового обстеження зі статистики праці підприємств Сквирського району, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника району за  І квартал 2017 року становила 4697,0 грн., що на 64,5% більше рівня заробітної плати за відповідний період 2016 року та на 34,2% перевищує рівень мінімальної заробітної плати (3500,0 грн.), очікується що заробітна плата одного штатного працівника району за  І півріччя 2017 року становитиме близько 4800,0 грн., що на 57,0 % більше рівня заробітної плати за відповідний період 2016 року та на 3% перевищує рівень мінімальної заробітної плати (3500,0 грн.) .

На  початок 2017 року за статистичними даними заборгованості із заробітної плати в районі не було. Протягом січня-червня поточного року не спостерігалося утворення боргу із заробітної плати на підприємствах району.

За звітний період проведено 4 засідання тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат та 4 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної виплати та зайнятості населення.

Також проведено 4 засідання тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, податків, зборів, стипендій та інших соціальних виплат та 4 засідань районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної виплати та зайнятості населення. Утворено робочу  з питання забезпечення реалізації Урядових рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та проведено 2 засідання робочої групи, на якому розглянуто питання недопущення вирівнювання заробітної плати, скорочення працівників та переведення їх на неповний робочий день. Проведено моніторинг запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати, як нижчої межі оплати праці, що гарантується державою та встановлення мінімального посадового окладу у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року в закладах та установах бюджетної сфери району. Недотримання мінімальних гарантій не виявлено.

Серед роботодавців району проводиться роз’яснювальна робота щодо забезпечення реалізації рішень уряду, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині виплати мінімальної заробітної плати. За звітний період спеціалістами  відділу з питань праці управління надано 218 консультації  з питань дотримання законодавства про оплату та охорону праці, проводився моніторинг стану виплати заробітної плати, результати якого надавалися щотижнево в департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

Управління соціального захисту населення здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів та угод суб’єктів господарювання, що зареєстровані та здійснюють виробничу діяльність на території Сквирського району. Станом на 01.07.2017 року в управлінні зберігаються копії 177 колективних договорів та 2 регіональні колективні угоди. В І півріччі 2017 року зареєстровано 17  колективних договорів та 5 змін до колективних договорів.

Зайнятість населення та ринок праці

Відповідно до Програми основною метою щодо забезпечення зайнятості населення протягом І півріччя 2017 року було сприяння забезпеченню повної, продуктивної зайнятості населення району, надання якісних соціальних послуг населенню та роботодавцям шляхом ефективного регулювання регіонального ринку праці за допомогою економічного, організаційного та правового механізмів.

Протягом звітного періоду діяльність Сквирського районного центру зайнятості була спрямована на реалізацію чинного законодавства щодо забезпечення соціального захисту населення від безробіття, зокрема виконання Програми зайнятості населення до 2017 року, підвищення ефективності та якості обслуговування громадян в період пошуку ними роботи. Особлива увага спеціалістів районного центру зайнятості була зосереджена на наданні соціальних послуг внутрішньопереміщеним особам та військовослужбовцям, які звільнилися з зони АТО.

Протягом І півріччя 2017 року за отриманням соціальних послуг в службу зайнятості звернулися 203 незайняті особи, (в тому числі 17 військовослужбовці, який звільнилися з зони АТО, що відповідає відповідному періоду 2016 року). Всього протягом січня-червня 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 548 осіб, в тому числі на обліку перебувало 2 внутрішньо переміщені особи та 73 військовослужбовця, які звільнилися із зони АТО, що на 10 осіб менше, ніж протягом І півріччя 2016 року. Груповими масовими профорієнтаційними заходами було охоплено 4029 особи, тоді як у І півріччі 2016 було охоплено 4183 особи

За сприяння служби зайнятості району протягом І півріччя 2017 року на вільні та новостворені робочі місця було працевлаштовано 229 безробітних осіб, в тому числі 16 військовослужбовці, що становить 34% до показника Програми зайнятості на 2017 рік та 97,4% до відповідного періоду 2016 року. Рівень працевлаштування по району становить 42%, що відповідає рівню відповідного періоду 2016 року.

Протягом І півріччя 2017 року за сприянням центру зайнятості із 243 вакансій укомплектовано 204. Рівень укомплектування вакансій становить 85,4%. Протягом І півріччя 2016 року було укомплектовано 208 вакансій, рівень укомплектування вакансій становив 91,2%.

Особлива увага приділяється службою зайнятості соціально незахищеним категоріям громадян, які не здатні на рівні з іншими конкурувати на ринку праці та потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні. На обліку в центрі зайнятості в звітному періоді перебувало 274 особи, із категорії соціально незахищених. З них працевлаштовано 85 осіб , це на 15 осіб  більше, ніж у січні-червні 2016 року. Рівень працевлаштування цієї категорії громадян становить 31%.

Протягом І півріччя 2017 року на обліку перебувало 40 осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди ІІ-ІІІ групи), з них 25- жінок, 11 особи-молодь до 35 років. За звітний період 12 осіб працевлаштовано. Рівень працевлаштування цих громадян становить 30%.

Станом на 01.07.2017 з числа тих, хто перебував на обліку, статус безробітного мали ­256 осіб проти 284 осіб станом  на 01.07.2016. З них 129 – жінки, 77 – молодь до 35 років та 47 військовослужбовців, які звільнилися з зони АТО.  Рівень зареєстрованого безробіття  в районі становить 1,3%, проти 1,5% аналогічного періоду 2016 року.

Одним з напрямків підтримки безробітних є допомога служби зайнятості у започаткуванні ними власної справи. В звітному періоді було направлено та закінчили навчання за напрямком «Впровадження підприємницької діяльності» 2 безробітних осіб, які на даний час не отримали допомогу на започаткування ними власної справи.

Упродовж І півріччя 2017 року у тимчасових та громадських роботах взяли участь 49 осіб з числа безробітних громадян. Професійне навчання проходили 32 безробітних громадянина, що становить 25 % від загальної чисельності незайнятих.

Пенсійне забезпечення

Відповідно до Програми головною ціллю в 2017 році є підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян шляхом забезпечення своєчасної і в повному обсязі виплати призначених пенсій та прийняття рішень про призначення (перерахунок) пенсій у встановлені терміни і відповідно до чинного законодавства.

Протягом І півріччя 2017 року пенсії виплачувались своєчасно та в повному обсязі. За звітний період до бюджету Сквирського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Сквирському районі надійшло власних коштів в сумі 45031,0  тис.грн., в т.ч.: страхових внесків- 302,3  тис.грн. та частина розмежування від єдиного соціального внеску- 44728,7 тис. грн., що на 5601,0 тис.грн. більше або 114,2  % від запланованих завдань. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження власних коштів збільшилося на 38,0 % або на 12388,7 тис.грн., в зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати.

Станом на 1 липня 2017 року забезпеченість власними коштами потреби на виплату пенсій та допомоги складає 32,65 %., що в порівнянні з першим півріччям 2016 року на 4,65 % більше.

Станом на 01.07.2016 заборгованість зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підприємств, установ, організацій складає 21,6 тис. грн.

Заборгованість економічно-активних платників з основних платежів до Пенсійного фонду складає 2,8 тис. грн., це заборгованість  ФОП Янченко А.М. Безнадійний борг по страхових внесках рахується в сумі 18,8 тис. грн. по ТОВ МПК „Віскар”.

Сума боргу з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій за півріччя 2017 року зменшилась на 76,7 тис.грн. проти 2016 року і станом на 01.07.2017 року складає 66,5 тис.грн., з них заборгованість економічно-активних платників – 19,8 тис.грн, а саме: ДП „Ромашка” – 10,9 тис. грн., ВАТ “Сквирський райагропостач” -1,7 тис грн., ТОВ агро фірма «Зоря» – 2,4 тис. грн., ТОВ Агрофірма “Зоря” – 7,2 тис грн.

В зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи» від 04.07.2013 №406, адміністрування єдиного соціального внеску з 01.10.2013 року передано до органів Міністерства доходів і зборів. Важливим напрямом роботи управління Пенсійного фонду залишається погашення заборгованості платників до Фонду. Для виконання цього завдання управління тісно співпрацює з Сквирським відділенням Білоцерківської ОДПІ та Сквирським відділом Державної виконавчої служби. Заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску станом на 01.04.2017 року немає.

За перше півріччя 2017 року відбулося 5 засідань комісії райдержадміністрації з питань забезпечення своєчасної сплати податків, виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, на якому розглядалися боржники зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, та боржники по відшкодуванню пільгових пенсій. Сума боргу запрошених на комісію боржників складала 26,3 тис.грн. Зобов»язано платників вжити конкретні заходи щодо погашення боргів до Пенсійного фонду.

За 6 місяців 2017 року проведено 5 спільних наради з працівниками ДВС у Сквирському районі та   46 ознайомлень з виконавчими провадженнями для прискорення та повноти виконання наказів адміністративного суду  про стягнення заборгованості  з юридичних та фізичних осіб на користь ПФУ.

Станом на 01.07.2017  року заходами примусового стягнення забезпечено 10,6 тис грн., з яких судових рішень по боргах зі страхових внесків – 2,8 тис грн., по відшкодуванню пільгових пенсій – 7,8 тис.грн.

За перше півріччя 2017 року до Київського окружного адміністративного суду подано 7 позовів щодо відшкодування коштів на виплату та доставку пільгових пенсій на користь ПФУ на суму 26,9 тис грн.

В результаті вжитих спільних заходів з ДВС  в рахунок погашення боргу до Пенсійного фонду за півріччя 2017 року надійшло коштів в сумі 91,5 тис.грн. по відшкодуванню пільгових пенсій (ТДВ СЦЗ “Промінь”).

Питання погашення заборгованості перед бюджетом Пенсійного фонду перебуває під постійним контролем райдержадміністрації.

 

Соціальний захист населення

Головними цілями в сфері соціального захисту населення є забезпечення реальної підтримки найуразливіших верств населення, створення умов для реабілітації громадян з особливими потребами, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, модернізація мережі установ соціального захисту населення.

Програма соціальної допомоги, яка надається управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації складається з низки різних компонентів, а саме: державна допомога сім’ям з дітьми, допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, субсидія на оплату житла та комунальних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 року № 505 запроваджено щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідно до принципів єдиної технології прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги, проводиться прийом документів, призначення та виплата державних допомог. Відділом соціальних допомог та компенсацій прийнято за січень-червень 2017 року 2830 заяв для призначення всіх видів допомог та призначено 3682 допомог та субсидій відповідно до поданих заяв.  Профінансовано і виплачено 74463,8 тис. грн.  на всі види допомог, що в два рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року (36487,66 тис. грн.).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної  соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях управлінням було нараховано та виплачено державну соціальну допомогу в сумі 518,5 тис. грн. 2 дитячим будинкам сімейного типу та 3 прийомним сім’ям.

У відповідності з Законом України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям” та Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 діє комісія при райдержадміністрації з питань надання житлових субсидій, соціальних допомог та пільг за фактичним місцем проживання. Протягом січня-червня 2017 року відбулося 7 засідань комісії, за результатами прийнято рішення щодо  призначення субсидії   592 домогосподарствам,  9  особам соціальних допомог  та 14 особам  пільг за фактичним місцем проживання..

Протягом звітного періоду було виплачено субсидії на загальну суму 46525,1 тис. грн.  У тому числі на оплату житлово-комунальних послуг було виплачено 46345,7 тис. грн., на придбання скрапленого газу та твердого палива – 179,4 тис. грн. Заборгованість по виплаті субсидії на 01.07.2017 становить 63010,6 тис. грн.

На виконання Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»  даній категорії громадян нараховано та виплачено 523,5 тис. грн. допомоги,  заборгованість  відсутня. Відповідно до постанови КМУ від 08.06.2016 № 365 проведено 9 засідань  комісії при райдержадміністрації з розгляду питань призначення (відновлення) соціальних виплат 112 внутрішньо переміщеним особам за фактичним місцем проживання.

Управлінням соціального захисту населення розроблено та затверджено  графік виїзного обслуговування мешканців населених пунктів „мобільним соціальним офісом”. За І півріччя 2017 року проведено виїзні засідання в с. Кривошиїнці, Селезенівка, Пищики,  Великополовецьке, Дулицьке, Рогізна, Красноліси – проведено прийом громадян безпосередньо за місцем проживання. У сфері соціальних питань були надані роз’яснення щодо призначення та автоматичного  перерахунку субсидії на 2017 рік, монетизації субсидій, нарахування та перерахунку державної соціальної допомоги одиноким матерям відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  та  нарахування пільг.

Управлінням соціального захисту населення проводиться  інформаційно-роз‘яснювальна робота щодо посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83. В районній газеті «Вісник Сквирщини», на офіційних сайтах  райдержадміністрації, міської та районної рад  публікується інформація про порядок та умови надання житлової субсидії, компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг, державних допомог, огляд проблемних питань, що стосуються призначення населенню субсидій, компенсацій тощо.

В районі станом на 01.07.2017 проживає 3585 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких 663 особи мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,  2808 осіб мають  статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 428 дітей, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того на обліку перебуває 109 дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 5 громадян, які брали участь у ліквідації інших аварій.

В  І півріччі  2017 року цій категорії громадян нараховано:

 • компенсація на продукти харчування, постраждалим внаслідок  аварії на ЧАЕС – 792 особам на суму 1327,7 тис. грн.;
 • компенсація за шкоду заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 409  особам на суму 45,2 тис. грн.;
 • видатки на оплату додаткової відпустки громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи – 21 одержувачам на суму 57,1 тис.грн. ;

Також з цією категорією потерпілих громадян була проведена така робота: встановлено  статус постраждалого (поновлення статусу у зв’язку з втратою посвідчення) та оформлено посвідчень – 17 осіб,  прийнято 989 громадян та надано їм консультації.

Відповідно до нового порядку забезпечення санаторно – курорним лікуванням громадян, віднесених до 1 категорії, укладено 18 тристоронніх угод  між управлінням, санаторно – курорними закладами та особами, які потребують оздоровлення. Станом на 01.07.2017  в санаторно – курортних закладах оздоровлення пройшли 8 осіб.

На забезпечення  протезно – ортопедичними виробами видано   98 направлень,   на засоби реабілітації (крісла колісні, спеціальні засоби особистої гігієни, засоби для ходіння) – 36 направлень.

Продовжується формування особових справ інвалідів, які перебувають на обліку, як отримувачі грошових компенсацій на транспортні витрати та на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів. Станом на 01.07.2017 року на обліку 94 особових справ інвалідів.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 28.02.2011року №158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»  надано матеріальну допомогу 7 малозабезпеченим особам та 1 інваліду на загальну суму 4397,00 грн.  В  півріччі 2017 року прийнято 20 заяв.

Одним із головних завдань роботи управління соціального захисту є створення та підтримка в актуальному стані Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.07.2016 в Єдиному державному  реєстрі за видами  пільг перебуває 9596 осіб, в тому числі: ветеранів війни -1511, ветеранів праці -3445, постраждалих від аварії на ЧАЕС -1084, багатодітних сімей – 234, інших категорій – 4401.

Впроваджено обмін інформацією у електронному вигляді між підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги, та управлінням соціального захисту  щодо надання пільг населенню. Щоденно проводиться прийом громадян по особистих питаннях, надаються консультації в телефонному режимі по питанню надання пільг на житлово-комунальні послуги громадянам та представникам підприємствам – надавачам послуг.

За зверненням громадян видано 8 талонів на безоплатний проїзд інвалідам війни, видано 12 довідок з підтвердженням статусу «Дитина війни».

Починаючи з квітня поточного року  проведено виплату щорічної одноразової грошової допомоги до 5 травня 1504 особам на суму 1815,3 тис. грн.

В І півріччі  2017 року за пільгове забезпечення нараховано 4433,6 тис. грн.,  профінансовано  4517,2 тис. грн., з них: погашено заборгованість за 2016 рік в сумі 83,6 тис.грн. Загальна заборгованість станом на 01.07.2017  складає  4085,8 тис. грн.

Відповідно до  районної цільової  програми «Турбота» проведено 10 засідань координаційної ради, на яких виділено матеріальну допомогу 211 особам  на                                 суму 176,3 тис. грн., що майже в 7 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Відповідно до районної комплексної програми соціальної підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2018 роки 10 засідань координаційної ради, на яких виділено матеріальну допомогу  177 особам  на суму 139,3 тис. грн., що в 4 рази більше, ніж у 1 півріччі 2016 року.

За І півріччя 2017 року за спожиті пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги, інші пільги було нараховано 137474,4 тис. грн.,  профінансовано  74463,8 тис. грн.  Заборгованість станом на 01.07.2017 склала 63010,6 тис. грн.

Основним завданням відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни і праці та контролю за правильністю призначення і виплати пенсій є забезпечення покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в цих напрямах.

Для забезпечення інвалідів та ветеранів війни,  згідно розподілу департамента соціального  захисту населення,  в  1 півріччі 2017 року до управління  надійшло 5 путівок на санаторно – курортне лікування у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, за якими оздоровлення отримали 1 учасник бойових дій  та  4 інваліди загального захворювання. Путівки видані відповідно до медичних рекомендацій. У разі відмови громадян від проходження санаторно – курортного лікування  складаються відповідні акти на основі  письмових заяв. Так, у звітному періоді оформлено акти- відмови  від  25 громадян.

Крім того, забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, а також інвалідів та учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції  з 1 березня 2017 року проводиться шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам відповідно до укладених тристоронніх договорів та актів наданих послуг. Відповідно до розподілу бюджетних коштів на 2017 рік, що спрямовані на забезпечення оздоровленням  свою згоду для  укладання відповідних угод надали 4 інваліди та 4 учасники бойових дій,  6 інвалідів загального захворювання та 1 інвалід-спинальник.

Протягом І півріччя 2017 року перевірено правильність призначення  і  виплати 974 пенсійних справ (особових рахунків),  з них: 165 – новопризначені,   513 – перерахунки,  296 – виплата на поховання.  Виявлено  3  порушення  та повернуто 12 справ на доопрацювання.

Проведено 2 засідання комітету забезпечення інвалідів та інших мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при райдержадміністрації. В районі забезпечено доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до 154 установ району та 83 закладів торгівлі. Виділено 3 місця для паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які перевозять інвалідів. Працює районна спілка інвалідів “Прагнення-Сквира”.

Зареєстровано 384 внутрішньо переміщених осіб, з них в І півріччі 2017 року  зареєстровано 29 громадян.

Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян обслуговує 611 осіб, які перебувають на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома. Територіальний центр пропонує клієнтам до 70 видів соціальних послуг. У підпорядкуванні територіального центру – Горобіївське та Самгородоцьке  відділення стаціонарного догляду постійного та тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян на 50 ліжко-місць.

Станом на 01.07.2017  у двох відділеннях проживає 50 осіб.  Вартість утримання підопічних в стаціонарних відділеннях у середньому за місяць складає 4908,22 грн., вартість харчування одного підопічного на день становить 35,64 грн., вартість утримання – 158,33 грн. Підопічні отримують   4 – разове харчування, калорійність якого додержується (3100-3400 ккал). Відділення забезпечені необхідними медичними препаратами для надання першої медичної допомоги. Лікування підопічних проводиться вчасно, вони проходять медичні огляди та флюорографічне обстеження. При потребі  направляються на лікування до Сквирської центральної лікарні та інших лікувальних закладів. Завдяки налагодженій співпраці з організацією Товариства Червоного Хреста територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) отримує в достатній кількості побутову хімію, миючі засоби. Проводиться ремонт в оселях підопічних, надається гуманітарна допомога у вигляді одягу та взуття.

 

Будівництво, ремонти об’єктів соціальної сфери, газифікація

В центральній районній лікарні протягом І півріччя 2017 року завершено роботи з поточного ремонту частини психосоматичного відділення та капітального ремонту першого поверху адміністративного приміщення з метою подальшого розміщення архівного сектору та Сквирського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, також проведено поточний  ремонт приймального відділення Сквирської ЦРЛ.

В усіх загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах проводяться поточні ремонти. Через електронну систему PROZORRO закуплено фарбу на загальну суму  199 989,61 грн., а також інші будівельні матеріали (цемент, сатенгіпс, розчинник, сантехніку тощо). Частину будівельних матеріалів, обладнання закуплено за кошти батьків, приватних підприємців, сільських рад.

У І півріччі 2017 р. проведено заміну аварійних вікон та дверей на металопластикові у Малолисовецькому НВК (6 шт.), Кривошиїнському НВО (6 шт.), Сквирському НВК (5 шт.). Завершено поточні ремонтні роботи у Сквирській ЗОШ №2 (витяжки, учительська,  фойє), НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ступенів» (ремонт коридору),  Чубинецькому НВК (ремонт коридору, їдальні),  Шамраївському НВК (фойє), Малолисовецькому НВК (теплотраса), Пустоварівському НВК (надвірна вбиральня, підсобні приміщення, тротуарне покриття, сантехніка в їдальні), облаштовано паркани біля Чубинецького НВК, Пустоварівського НВК. Замінено газовий котел та лічильники обліку газу в Кривошиїнському НВО; насоси в теплогенераторній Сквирської ЗОШ № 5; газовий котел в ДНЗ № 2 «Малятко». Запущено газову котельню Тхорівського НВК.

Розпочато ремонтні роботи у Великополовецькому НВК (спортивний зал), Сквирському НВК (капітальний ремонт внутрішніх убиральнь та каналізаційної системи), Сквирській ЗОШ №3 (капітальний ремонт внутрішньої вбиральні корпусу №2), Сквирській дитячо-юнацькій спортивній школі (каналізація, внутрішня вбиральня). Вибір підрядчиків здійснюється із застосуванням електронної системи PROZORRO.

Проведено тендерні торги з поточного ремонту системи водопостачання з облаштуванням свердловини Горобіївського НВК, поточного ремонту їдальні та харчоблоку Шамраївського НВК.

Виготовлено проектно-кошторисні документації на капітальний ремонт будівлі Шамраївського НВК з утепленням фасаду,  капітальний ремонт Оріховецького НВК (заміна вікон та дверей), капітальний ремонт Сквирського РЦДЮТ (заміна вікон та утеплення фасаду), капітальний ремонт частини приміщень Рогізнянського НВК, капітальний ремонт частини приміщень та даху Пустоварівського НВК, реконструкцію котельні Кривошиїнського НВК.

Частково оновлено шкільні меблі та інше навчальне обладнання, зокрема: через електронний аукціон придбано учнівські парти (150 шт.), стільці (300 шт.), дошки аудиторні (35 шт.), дитячі ліжка з матрацами (40 шт.), мультимедійне обладнання (4 комплекти), а також шафи, стільці, столи учительські, бактерицидні лампи, ноутбуки  тощо. Закуплено набори хімічних препаратів для 12 навчальних закладів. Наприкінці 2016 та на початку 2017 р. придбано й установлено в навчальних закладах електроплити (6 шт.), печі електричні (7 шт.), електросковорідки (2 шт.), холодильники та морозильні камери (5 шт.), роздаткові столи (16 шт.), сушарки для посуду (7 шт.), мийні ванни (7 шт.), оновлено кухонне обладнання (тарілки, чашки, лотки, каструлі). Закуплено нові географічні карти, крейду шкільну, шкільну документацію, класні журнали, відповідну друковану продукцію. У позашкільних навчальних закладах частково оновлено спортивний інвентар, туристичне спорядження (палатки, намет, байдарки), музичне обладнання, меблі.

В закладах культури завершено капітальний ремонт будинку культури в с. Дулицьке (кошти субвенції 2016) та частковий капітальний ремонт Будинку культури в с. Буки (обласний бюджет Програма будівництва КОДА 2016), проведено поточний ремонт глядацького залу Шаліївського сільського Будинку культури та планується підключення опалювальної системи.

За спонсорські кошти в сумі 6 тис. грн. проведено поточний ремонт Цапіївського сільського клубу. Проведено поточний ремонт приміщення Шамраївського сільського Будинку культури: замінено всі вікна та двері на енергозберігаючі, замінено стільці в глядацькому залі та одяг сцени. Ремонт проведено за спонсорські кошти депутата Київської обласної ради Л.П.Глиняного, розробляється ПКД на капітальний ремонт основи (фундаменту) Сквирської школи мистецтв.

Виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 534,0 тис. грн. За  рахунок коштів субвенції заплановано встановити три дитячі майданчики в с. Руда, Рогізна, Кривошиїнці, придбати обладнання довгострокового та короткострокового користування для закладів культури і освіти, кошти субвенції надходять згідно помісячного розпису, в першу чергу планується здійснити будівництво дитячих майданчиків. В департаменті регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської облдержадміністрації з відповідними клопотаннями райдержадміністрації знаходиться проектно-кошторисна документація та експертні звіти на завершення  будівництва Сквирської ЗОШ на 550 учнівських місць по вул. Богачевського, капітальний ремонт спортивного залу Рогізнянського НВК, реконструкцію котельні Кривошиїнського НВК, капітальний ремонт приміщення Пустоварівського НВК, капітальний ремонт будинків культури в селах Пустоварівка, с. Селезенівка, Горобіївка, Буки, Самгородок та ряд інших об’єктів.

Протягом січня-червня 2017 року за попередніми даними відділу статистики в Сквирському районі в експлуатацію введено 3 індивідуальних житлових будинки, в тому числі в місті 1 будинок, в селах району – 2 будинки. Їх загальна площа становить 428,0 кв. м., 15.07.2017 вводиться в експлуатацію житловий 5-ти поверховий будинок по вул. Богачевського загальною площею – 2240 м. кв.

Протягом І півріччя 2017 року будівництво та введення в експлуатацію об’єктів та систем газопостачання в районі не здійснювалось. Виконавчими комітетами Каленівської, Оріховецької та Мовчанівської сільських рад поновлено проектно-кошторисну документацію на добудову підвідних газопроводів, введення в експлуатацію газопроводів до перелічених населених пунктів заплановано здійснити в поточному році.

Розпочато проведення ремонтних робіт з капітального ремонту вул. Лісова в с. М.Єрчики (Програма будівництва Київської області на 2016-2017 роки), по інших обласних програмах облдержадміністрацією проводяться тендери (через ПРОЗОРО) на визначення виконавців ремонтних робіт.

Протягом І півріччя 2016 року будівництво та введення в експлуатацію об’єктів та систем газопостачання в районі не здійснювалось.

Рівень газифікації району природним газом станом на 01.07.2016 становить 79,9 %, в тому числі рівень газифікації м. Сквира – 99,97 %, сільських населених пунктів – 65,3 %.

Основними проблемами у будівництві об’єктів соціальної сфери, газифікації населених пунктів є: недостатні обсяги фінансування будівництва (реконструкції) об’єктів охорони здоров’я і освіти, а також газифікації, неритмічне фінансування будівництва об’єктів, постійне збільшення вартості робіт, пов’язане з нестійким курсом національної валюти, повільні темпи освоєння коштів, виділених на будівництво.

Житлово-комунальне господарство

Головними цілями в сфері житлово-комунального господарства є забезпечення населення та інших споживачів економічно доступними та якісними житлово-комунальними послугами, якісною питною водою шляхом розбудови та модернізації систем водопостачання і водовідведення.

Протягом І півріччя  2017  року в районі продовжувалася робота, спрямована на забезпечення потреб населення та господарського комплексу Сквирщини у наданні послуг житлово-комунального господарства.

За І півріччя 2017 року підприємствами житлово-комунального господарства району реалізовано послуг на суму 6811,88 тис. грн., що на 74,1  % більше , ніж за І півріччя  2016 року, в тому числі послуги водопостачання та водовідведення – 3083,78  тис. грн., житлово-комунального господарства – 3728,1 тис. грн.

Комунальним підприємством «Сквирське комунальне господарство» протягом І півріччя  2017 року подано в мережу 199,2 тис. куб. м питної води, що на 26,4 тис. куб. м. більше, ніж за відповідний період 2016 року, пропущено 82,1 тис. куб. м стічних вод, що на 18,3  тис. куб. м більше  показника минулого року.

У попередні роки  міською та сільськими радами розроблено проектно-кошторисні документації по водопостачанню: «Нове будівництво водогону по провулку Гоголя в м. Сквира», «Реконструкція існуючих водопровідних мереж по вул. Миру, Львівська, Леніна, Радянське Прикарпаття, Дружби Народів в с. Миньківці», «Реконструкція існуючого водогону в с. Руда», «Спорудження бюветних свердловин для господарського питного водопостачання в с. Шамраївка» Проектно-кошторисні документації у 2016 та 2017 роках зазначених проектів поновлено.

КП «Сквирське комунальне господарство» протягом І півріччя  2017 року проведено ремонти бюветів, вуличних колонок, водопровідних труб, стояків та профілактику каналізаційних мереж по місту.

Сквирською міською радою спільно з КП « Сквирське комунальне господарство» проведено капітальний ремонт прибудинкових територій  по вул. Богачевського 51,53, пров. Володарського,6  ( 402,2 тис. грн. ),  вул. Богачевського 15,17. ( 345,5 тис. грн.), вул. Соборна, 29 ( 259,2 тис. грн..)  за кошти місцевого бюджету проведено будівництво дитячих майданчиків на масивах: Павленки,Ярки, Слобода, Соборна, Селекційна ( 404,4 тис. грн.).

З метою вивезення твердих побутових відходів:  населенням, підприємствами, установами та організаціями укладаються договори із КП «Сквирське комунальне господарство» та ТОВ «Еко-енергопром» (м. Біла Церква). Антонівською і Тхорівською сільськими радами за кошти сільських бюджетів та спонсорські кошти закуплено євро контейнери: с. Антонів – 20 шт. (місцевий бюджет 75 тис. грн.. та ТОВ «Агрофірма «Розволожжя» 75,0 тис. грн..), с. Тхорівка – 14 шт. (місцевий бюджет 52,5 тис. грн. та ТОВ «Агрофірма «Розволожжя» 52,5 тис. грн..)

КП «Сквирське комунальне господарство» укладено договори на вивезення і захоронення твердих побутових відходів з Антонівською, Малолисовецькою,  Горобіївською, Самгородоцькою, Тарасівською, Шамраївською, Тхорівською, Кам’яногребельскою, Рудянською, Домантівською, Буківською, Великоєрчиківською сільськими радами по місту Сквира укладено 5055 договорів.  ТОВ «Еко-енергопром» укладено договори із Пищиківською, Великополовецькою, Дулицькою, Красноліською сільськими радами.

У місці встановлено 12 контейнерів для роздільного збирання відходів з пластмасу та скла. Зібрані відходи будуть відправлено на утилізацію.

Станом на 01.07.2017 заборгованість місцевих бюджетів за спожитий природний газ (Сквирська дільниця Білоцерківського ТВ ТОВ «Київоблгаз збут») відсутня,  рівень оплати 103,6 %. Протягом 2017 року заборгованість місцевого бюджету порівняно з початком року зменшилася  на 20,58 тис. грн. Заборгованість по державному бюджету становить 10,91 тис. грн., рівень оплати 96,3 %. Інформація щодо заборгованості населення за спожитий природний газ дільницею не надається.

Станом на 01.07.2017 заборгованість за спожиту електричну енергію (Сквирський районний підрозділ ПАТ «Київобленерго») місцевих бюджетів відсутня, рівень оплати 100 %. Інформація щодо заборгованості населення за спожиту електроенергію підрозділом не надається.

Станом на 01.07.2017 заборгованість за водопостачання та водовідведення (КП «Сквирське комунальне господарство») місцевих бюджетів становить 76,43 тис. грн., рівень оплати 91 %. Протягом 2017 року заборгованість місцевого бюджету порівняно з початком року збільшилась на 16,97 тис. грн. Станом на 01.07.2017 переплата населення становить 815,86 тис. грн., рівень оплати 116 %.

Станом на 10.07.2017 заборгованість з оплати використаних енергоносіїв підприємств, установ та організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів відсутня.

Сквирська райдержадміністрація здійснює щомісячний моніторинг за ходом виконання судових рішень по стягненню заборгованості за житлово-комунальні послуги. Станом на 01.07.2017 у Сквирському районному відділі державної виконавчої служби перебуває 11 рішень суду на суму 30088,81 грн., з них 2 справи на суму 7667 грн. знаходяться на виконанні в бухгалтеріях за місцем отримання доходів боржниками.

КП «Сквирське комунальне господарство» здійснює претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості. Сквирською дільницею Білоцерківського ТВ ТОВ «Київоблгаз збут» та Сквирським районним підрозділом ПАТ «Київобленерго» в разі виникнення заборгованості та порушення умов договору щодо сплати вартості наданих послуг надсилається попередження боржнику.

 

Енергозабезпечення та енергозбереження

У районі розроблена «Програма енергозбереження Сквирського району на 2016-2017 роки», що схвалена розпорядженням Сквирської райдержадміністрації від 21.03.2016 № 93 та затверджена рішенням Сквирської районної ради від 28.04.2016 № 07-07-07.

У 2016   році за кошти інвесторів проведено роботи по переведенню котелень на альтернативні види палива у Великополовецькому НВК та Пустоварівському НВК, у січні 2017 року переведено котельну Шамраївського НВК на альтернативні види палива (кошти інвесторів).

За рахунок різних джерел фінансування у І півріччі 2017 року проведено заміну близько 200 вікон та дверей на енергозберігаючі у навчальних закладах району та бюджетних установах і організаціях, а саме: за кошти обласного бюджету 1400 тис. грн. у Пищиківській ЗОШ (98 шт.), за кошти районного бюджету 200 тис. грн. у Малолисовецькому НВК, Кривошиїнському НВО, Пищиківській ЗОШ, Сквирському НВК (23 шт.), за кошти місцевих бюджетів у адмінприміщеннях сіл Миньківці ( 6 вікон на енергозберігаючі в сільському клубі  25,7 тис. грн.), с. Кривощиїнці (3 вікна Кривошиїської амбулаторії – 13,0 тис. грн.), Шамраївка (7 вікон та дверей – 21,8 тис. грн.) та Мовчанівка (6 вікон та 2 дверей  – 55,4 тис. грн..), с. Самгородок ( 3 вікон  та капітальний ремонт будинку культури – 86,0 тис. грн. ), с. Малолисовецьке   ( 6  вікон  – 25,7 тис. грн.). за спонсорські кошти у будинку культури с. Шамраївка (30 вікон та  14 дверей – 260,0 тис. грн.).

З метою проведення реконструкції та відновленню мереж вуличного освітлення в населених пунктах району протягом І півріччя 2017 року за кошти місцевих бюджетів   (2904,7 тис. грн.) проведено роботи по реконструкції вуличного освітлення у селах Рибчинці, Нова Пустоварівка, Тарасівка, Домантівка, Антонів, Самгородок, Дулицьке, Горобіївка,Мовчанівка, Тхорівка, Малі Єрчики, Селезенівка, Пустоварівка, Рогізна, Калена.    За кошти місцевих бюджетів виготовлено проектно-кошторисні документації на реконструкції освітлення вулиць міста Сквира та сіл району.

У районі діє державна програма з енергозбереження (відшкодування частини суми кредиту для мешканців індивідуальних будинків та багатоповерхівок на енергоефективні матеріали та обладнання). Через відділення через відділення Ощадбанку з початку 2017 року видано 20 кредитів  на суму 362,348 тис. грн. по державній програмі

Розвиток підприємництва

Сквирською райдержадміністрацією розроблено та винесено на розгляд сесії Сквирської районної ради проект Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки, який схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації від 23.06.2017 №381.

Станом на 01.07.2017 в районі зареєстровано 1773 суб’єкта підприємницької діяльності, з них 502 юридичні особи  та 1271 фізичну особу – підприємця, що становить 93,5 % до 1 півріччя  2016  року.

Загальна чисельність працюючих у сфері малого підприємництва становить понад 3,8 тис. чол. Кількість малих та середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становить 123 од.

Фінансування заходів регіональної програми розвитку малого підприємства буде здійснюватись з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В звітному періоді двоє безробітних направлялися на навчання за напрямком «Впровадження підприємницької діяльності».

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього  підприємства за 1 півріччя 2017 року становить 75,4 млн. грн., що складає 66,9% у загальній сумі надходжень. В тому числі сума надходжень від юридичних осіб становить 66,9 млн. грн., від фізичних осіб – підприємців – 8,5 млн. грн.

Фінансування заходів регіональної програми розвитку малого підприємства протягом І півріччя 2017 року не здійснювалось.

Відповідно  до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», у зв’язку зі зміною законодавства України та з метою приведення нормативно-правових актів Сквирської районної державної адміністрації у відповідність до законодавства України було скасовано всі раніше прийняті  регуляторні акти.

Розпорядженням Сквирської районної державної адміністрації від 21 березня 2016 року № 94 визнано такими, що втратили чинність, розпорядження виконуючого обов’язки голови Сквирської районної державної адміністрації від 14.05.2014 № 229 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг» та від 21 березня 2016 року № 92 « Про Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг» від 28.11.2014 № 538.

Прийом суб’єктів звернення у Центрі надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації відбувається 5 днів на тиждень та 7 годин на добу без перерви на обід. У Центрі надання адміністративних послуг Сквирської районної державної адміністрації працюють 2 адміністратори, начальник відділу адміністративних послуг та 3 державних реєстратора.

4 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», відповідно до якого повноваження дозвільних центрів передано центрам надання адміністративних послуг, а  адміністраторам центрів надання адміністративних послуг надано доступи до Єдиних та Державних реєстрів бізнесу та прав на нерухоме майно для спрощення реєстраційних процедур з обслуговування громадян та суб’єктів підприємницької діяльності.

В рамках реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» Центром надання адміністративних послуг протягом І півріччя 2016  року надано 5267 позитивних результатів адміністративних послуг громадянам та суб’єктам господарювання, що по відношенню до І півріччя 2016 року вказує на збільшення кількості звернень на 17% (4554 звернень за І півріччя 2016 року) та збільшення кількості наданих позитивних результатів адміністративних послуг на 35% (3915 за І півріччя 2016 року).

Інвестиційна діяльність

Сквирською райдержадміністрацією розроблено Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Сквирському районі на 2016-2018 роки, яку затверджено рішенням сесії  Сквирської районної ради від “23” червня   2016 року №04-08-07

Протягом І півріччя 2017 року робота Сквирської райдержадміністрації спрямовувалась на реалізацію  ряду заходів щодо залучення інвестицій в економіку району та поліпшення інвестиційного клімату з метою будівництва нових підприємств, реконструкції та технічного переозброєння діючих підприємств, розвитку мережі об’єктів соціально-культурного та комунального призначення тощо.

З метою формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Сквирського району райдержадміністрацією сформована база вільних земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва, які пропонуються інвесторам. Інформацію розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Економіка». В місті Сквира є 3 вільні земельні ділянки (1 поза межами населеного пункту в північні промислові зоні) та один об’єкт незавершеного будівництва, в селах району є 4 ділянки  та 1 об’єкт незавершеного будівництва в с. Мовчанівка, також в селах району є 25 земельних ділянок на яких розміщено недіючі будівлі ДНЗ, шкіл, будинки культури, лазні та магазини, які не використовуються та пропонуються інвесторам в якості виробничих приміщень з незначними земельними ділянками (в основному від 0,5 до 1,0 га ).

Осяг капітальних інвестицій за І півріччя 2017 року очікується в сумі 270,0 млн. грн., (факт І квартал 2017 – 133,6 млн.).

У 2017 році в селі Дулицьке почне свою роботу інвестиційний проект, переробне підприємство ТОВ «ЄВРОСІД». Мета і завдання інвестиційного проекту  оброблення насіння для відтворення. Термін реалізації проекту з 2015-2017 роки, вартість проекту 8000, тис. грн., 15 робочих місць.

Джерелом інвестування будівництв та реконструкцій тваринницьких приміщень, як і в минулі роки, так і в подальшому є власні кошти с/г підприємств району.

Так, в реконструйовані  приміщення ФГ «Нота» відділку в с. Великі Єрчики в 2017 році планується завезення 200 ремонтних свинок для подальшого відтворення та реалізації свинопоголів’я групи дорощування (вагою 25-30 кг) в господарства по відгодівлі свиней. На даний час проводяться реконструкції та комплектації обладнанням  дев’яти тваринницьких приміщень, в яких до 2020 року планується утримувати  600 свиноматок, а загальне поголів’я складатиме до 6000-7000 свиней на відділку.  Станом на 01.04 2017 року в ФГ «Нота» (с. Великополовецьке) утримується 7368 голів свиней.  В цьому господарстві відтворення, вирощування та відгодівля свиней здійснюється за «датською» технологією закритого циклу.

Також проводяться роботи з реконструкції та відновленню технологічного обладнання в ТОВ «Агрофірма «Колос» – свинарник, в ТОВ «Оріховецьке»- корівник.

На виконання заходів Програми та доручення голови Київської облдержадміністрації від 23.03.2016 №17-1, райдержадміністрацією проведено моніторинг промислових підприємств щодо готовності залучення інвестицій для реконструкції та технічного переоснащення виробництв та будівництва нових технологічних ліній, залучати інвестиційний капітал мають намір фактично недіючі підприємства ТОВ „Яшма”, ТОВ „Сквирський плодоконсервний завод” та підприємство, що працює не на повну потужність – ТДВ „Сквирський вентиляторний завод”.

Фактично завершено реалізацію з будівництва багатоквартирного житлового будинку в м. Сквира (вул. Богачевського) ТОВ «Будівельна компанія ВТМ», обсяг інвестицій – 12 млн. грн., будівельні роботи завершено, 15.07.2017 підприємство отримає декларацію про завершення будівельних робіт та ввід в експлуатацію.

Протягом І півріччя 2017 року продовжувалася робота над інвестиційними проектами, які знаходяться на стадії впровадження:

 • Сквирська філія ТОВ “Грона” – продовжується будівництво складу готової продукції (1-2 черга), обсяг інвестицій 35 млн. грн., освоєно 89,4% (збудовано першу чергу об’єкту площею 6,0 тис. кв. м та завершується будівництво другої черги об’єкту площею 1,1 тис. кв. м складських приміщень);
 • Сквирська філія ТОВ “Грона” –  будівництво складу сировини з ємкостями для зберігання борошна, реалізується І черга об’єкту – будівництво млина, обсяг інвестицій 60,0 млн. грн., придбано через аукціон земельну ділянку 1,5 га в межах міста Сквири, проект перебуває в стадії проектування;
 • ФОП Тертичний О.А. – будівництво торгово-розважального комплексу, обсяг інвестицій  – 2,24 тис. грн., освоєно 85,0%;
 • ФОП  Говорун О.Б. – будівництво банкетного залу на 150 осіб в кафе «Чумацький шлях» с. Руда, обсяг інвестицій – 300,0 тис. грн., освоєно 90,0%, (здійснено будівництво приміщення банкетного залу, частково виконані внутрішньо-оздоблювальні роботи, прокладено інженерні мережі, об’єкт перебуває в стадії вводу в експлуатацію);
 • ПП „Зодчий” – реконструкція нежитлового приміщення під виробничу базу, обсяг інвестицій – 1,5 млн. грн., освоєно 70,0%;
 • ФОП Грогуль Г.Ф. – реконструкція приміщення під магазин непродовольчих товарів, обсяг інвестицій – 100,0 тис. грн., об’єкт перебуває в стадії введення в експлуатацію;
 • ФОП Добровольський С.М. – реконструкція нежитлової будівля під кафе, бар, мотель, буде створено 15 нових робочих місць, 80,0% будівельних робіт, введено в експлуатацію 1 чергу об’єкту магазин, створено 2 нових робочих місця.

В 2016 році розпочато впровадження наступних інвестиційних проектів:

 • ФОП Косінський П.П. – будівництво підприємства з оброблення природного каменя в с. Золотуха, обсяг інвестицій 1,7 млн. грн., освоєно 75,0%;
 • ТОВ «Ольвія» – будівництво двох АЗГС в межах м. Сквира, обсяг інвестицій 1 млн. грн.

З метою безумовного виконання заходів програми, сприяння залученню інвестиційних коштів в районі райдержадміністрацією підготовлено матеріали оновленого інвестиційного паспорту району, бази даних інвестиційних проектів, спільно з виконавчими комітетами міської та сільських рад району підготовлені матеріали переліків вільних приміщень всіх форм власності та вільних земельних ділянок.

Розвиток реального сектору економіки

Промисловість

Незважаючи на складний фінансовий стан, промислові підприємства району продовжують вживати заходи, спрямовані на випуск конкурентноздатних видів продукції, оптимізацію структури промислового виробництва, розширення коопераційних зв’язків, освоєння нових ринків збуту виробленої продукції як в Україні, так і за її межами.

Протягом І півріччя 2017 року в районі працювало 18 промислових підприємств. Відповідно до інформації, отриманої від промислових підприємств району, за підсумками січня-березня 2017 року ними вироблено промислової продукції на суму 485,1 млн. грн., що становить 110,9 % до відповідного періоду минулого року.

Обсяги виробництва збільшили такі підприємства, як ТОВ “Сквирський  комбінат хлібопродуктів”- на 4,2 %, ТОВ «Фірма «Грона» – на 9,6 %, ТОВ «Сквиратекс» -на 9,4 %, ТОВ «Шамраївське» – 8,0%, ТОВ «ВІК БУД Трейд» на 26,4 %, ТОВ АФ «Колос» на 9,4 %,,  ПП „Кліринг-Агро  – на 27,0 %, ТДВ «Тхорівське» – на 15,2 %.

Підприємствами району за І півріччя 2017 року збільшено, порівняно з відповідним періодом минулого року пластівців з різних круп – на 18,9 %, здобні вироби – 15,4 %, печива солодкого – на 30,5 %, швейних виробів – на 85,8 %, надруковано більше газет на 4,2 %, плит піностірольних вироблено більше на 26,4 %, виготовлення миючих засобів – на 15,3 %..

Позитивним явищем є відновлення в травні місяці виробничої діяльності Сквирської філії ДП «Укрветсанзавод», який призупинив свою діяльність у 2016 році, у зв’язку  зупинкою газопостачання заводу та заборгованістю за спожитий газ. Уже фактично за травень – червень заводом було вироблено 96,0 тонн м’ясо-кісткового борошна.

Нажаль не вдалося відновити виробничої діяльності ДП «Тхорівський спиртовий завод». На заводі в 2014 році проведено реконструкцію варильного відділення, капітальний ремонт паросилового господарства та його автоматизацію, здійснено монтаж установки очистки води для технічних потреб. Підприємство повністю  підготовлене та може розпочати виробничу діяльність, проте так і не вдалося отримати дозвіл на початок робіт від ДП «Укрспирт».

Промисловими підприємствами району за І квартал 2017 реалізовано продукції на суму 522,0 млн. грн., що становить 109,5 % до відповідного періоду 2016 року. На одну особу реалізовано продукції на суму 13957,3 грн., офіційна статистика з реалізації промислової продукції за І півріччя 2017 року ще не сформована.

Найбільша частка реалізованої продукції припадає на харчову промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції – 87,8 %, на галузь виробництва будівельних матеріалів (зокрема теплоізоляційних та пластмасових виробів) припадає 8,6 %, на легку промисловість – 2,2 %, частка реалізованої продукції іншими галузями становить менше 1,0 %.

Найважливішими чинниками збільшення випуску промислової продукції належної якості є нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції та розширення її асортименту, підвищення якості,  пошук нових ринків збуту продукції, збільшення сировинної бази для переробних підприємств, модернізація застарілого обладнання на існуючих виробництвах та створення нових підприємств, активізація інноваційної діяльності підприємств.

Найпоширенішими напрямками інноваційної діяльності в районі залишаються оновлення продукції та освоєння нових технологій. Інноваційною діяльністю в районі займаються Сквирська філія ТОВ «Грона», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», підприємства легкої промисловості та сільськогосподарські підприємства району.

Головні проблеми, що виникли протягом звітного періоду  та негативно вплинули на результати роботи промислових підприємств району: зменшення обсягів замовлень хлібобулочні вироби в зв’язку з насиченням ринку, не відновлення виробничої діяльності ДП „Тхорівській спиртовий завод”, що пов’язано з реорганізацією підприємства,  проблеми з отриманням дозволів на видобуток суглинків, зі збутом продукції будівельної галузі в зв’язку з низьким попитом на цеглу.

 

Агропромисловий комплекс

Аналіз роботи агропромислового комплексу району за 6 місяців 2017 року показує, що сільськогосподарські підприємства всіх форм власності в цілому забезпечили виробництво продукції відповідно плану соціально-економічного розвитку.

Обсяг валової продукції по всіх категоріях господарств складає 64,3 млн. грн, що становить на рівні минулого року.

Спеціалістами  управління проведено ряд організаційних питань щодо підготовки сільськогосподарських підприємств району до  весняно-польових робіт в 2017 році:

10 березня цього року проведено нараду-пропуск сільськогосподарських підприємств району, на якій  висвітлювались питання щодо підготовки та проведення весняно-польових робіт, шляхів придбання матеріально-технічних ресурсів та інші.

15.03.17 р. проведено навчання головних агрономів, організаторів робіт по захисту рослин, робота яких в 2017 році  пов’язана з використанням пестицидів.

Зібрано та зведено інформації щодо  підготовки насіння ярих культур до посіву,  щодо забезпечення с/г підприємств району мінеральними добривами, засобами захисту рослин, паливо-мастильними матеріалами та про стан готовності сільськогосподарської техніки для весняно-літніх польових робіт.

Управлінням АПР підготовлено робочий план  проведення  комплексу весняно-польових робіт.

В І півріччі 2017 року зусилля аграріїв району були спрямовані на виконання запланованого комплексу весняно-польових робіт, догляду за посівами, підготовку до збирання врожаю зернових культур та заготівлі кормів.

Проте на сьогодні ситуація в галузі рослинництва є складною. Причиною цьому є  весняні заморозки, тривала засуха, яка охопила всі господарства району. Відсутність дощів впродовж двох місяців  привела до значного зменшення запасів вологи в продуктивному шарі грунту до критичних меж, що негативно відбилось на отриманні сходів, вегетації с/г культур та рівні їх врожайності.

Незважаючи на те, що у зв’язку з непростими погодніми умовами,  961 га озимих потрібно було пересіяти яриною, аграрії це складне завдання виконали – зерновий клин по сільгосппідприємствам району склав 29,0 тисячі гектарів.

Звертається серйозна увага на допоміжні галузі – овочівництво, садівництво, картоплярство. Тут мають напрацювання ТОВ «Агрофірма Колос», ПП «Новагрос».

На вирішення завдань розвитку зернового господарства управлінням агропромислового розвитку Сквирської райдержадміністрації був розроблений і затверджений «Робочий план по проведенню комплексу механізованих польових робіт по збиранню ранніх зернових, зернобобових культур та озимого (ярого) ріпаку в господарствах Сквирського району в 2017 році», а також розроблено план заходів із забезпечення своєчасного і організованого проведеня комплексу с/г робіт у 2017 році, який затверджений розпорядженням голови РДА від 11.05.17 № 285.

Згідно районного робочого плану збирання ранніх зернових, зернобобових культур та озимого ріпаку площа до обмолоту по всіх категоріях господарств становить 23918 га, в т.ч. по сільськогосподарських підприємствах 19671 га.

В розрізі культур необхідно зібрати озимої та ярої пшениці 10496 га, озимого та ярого ячменю 2884 га,  вівса 107 га, гороху 1508 га, озимого та ярого ріпаку 4666 га.

В нинішньому році збільшено площі кукурудзи на зерно на 2000 гектарів, площа гороху на 956 га.

Земля в районі використовується раціонально, вся обробляється – це 74.1 тисячі гектарів ріллі. Є ефективні господарники, які обробляють більше однієї тисячі гектарів землі: ТОВ «Аграрні системні технології», ТДВ «Шамраївський цукровий завод», ПП Агрофірма «Розволожжя», ТОВ Агрофірма «Колос», ДП «Кліринг-Агро», ТОВ ім.Шевченка, СГПП ім.Гагаріна, ПП «Новагрос», ПП «Технофарм Україна» та інші. Більшість господарств працює за новими прогресивними енергозберігаючими технологіями, використовує наукові розробки у виробничій діяльності і є конкурентними на ринку збуту продукції.

Певних успіхів досягнуто в тваринницькій галузі району. За рахунок введення та використання прогресивних інноваційних технологій утримання тварин в господарствах досягнуто підвищення продуктивності виробництва молока, м’яса. По результатах роботи маємо такі  показники:

п/п

Назва показника Один.

виміру

2017 р. 2016 р. +/- до

2016 р.

%
Виробництво
1 Валовий надій молока тонн 4862 4778 +84 102
2 Надоєно молока на корову кг 3495 3248 +247 108
3 Реалізовано м”яса – всього тонн 1572 1476 +96 106
4 В т.ч.:яловичини тонн 281 300 -19 94
5 свинини тонн 1289 1172 +117 110
6 птиці тонн 1 +1
7 інше м”ясо тонн 1 4 -3 25
8 Середня здавальна вага 1 голови ВРХ кг 397 360 +37 110
9 Середня здавальна вага 1 голови свиней кг 110 106 +4 104
10 Середньодобові прирости ВРХ – всього грам 489 543 -54 90
11 в тому числі телиць грам 523 543 -20 90
12 Середньодобові прирости свиней грам 401 408 -7 98
13 Одержано яєць – всього тис. шт. 98 124 -26 79

Поголів”я

14 ВРХ – всього гол. 4631 5079 -448 91
15 в тому числі корів – всього гол. 1418 1469 -51 96
16 Із них молочних гол. 1418 1469 -51 96
17 Молодняка ВРХ – всього гол. 3213 3610 -397 89
18 Із них м”ясного напрямку гол. 5 -5
19 Свиней – всього гол. 18190 17702 +488 103
20 в т.ч. основних свиноматок гол. 1336 1372 -36 97
21 Коней – всього гол. 59 68 -9 86
22 Птиці – всього гол. 1764 1588 +176 111
23 Овець та кіз – всього гол. 624 493 +131 126

 

Щомісячно в управлінні агропромислового розвитку проводяться наради із зооветспеціалістами господарств району по підсумках роботи в галузі тваринництва за формою 24 «Звіт про стан тваринництва», на яких надаються рекомендації з питань технології годівлі та утримання худоби з метою підвищення її продуктивності. Ведеться щомісячний контроль за станом відтворення маточного поголів’я.

За рахунок впроваджених  підприємствами новітніх прогресивних  технологій  виробництва продукції тваринництва, проведених реконструкцій тваринницьких приміщень, збільшення поголів’я тварин, зростає обсяг виробництва продукції тваринництва, продуктивність тварин підвищується з року в рік.

Для проведення механізованих збиральних робіт необхідно 1184 тонн дизпалива  213 тонн бензину.  По сільськогосподарських підприємствах відповідно є в наявності 1083 і 196 тонни, що становить 91% і 92% до потреби.

В господарствах району зерно буде зберігатися в 106 зерноскладах. Разом з ТОВ «Сквирський КХП» використовується 122 зерносховища загальною ємкістю для зберігання зерна 177,6 тис.тонн. Готовність зернотокової техніки становить:

наявність справних %
Зернонавантажувачі 76 73 96
Зерноочисних машин типу ОВС 25, СМ 4,0 64 61 95
Зерноочисні комплекси типу ЗАВ 37 34 91
Стаціонарні зерносушарки 13 13 100
Автомобільні ваги 43 42 97

Станом на 01.07.2016 року по всіх категоріях господарств в районі заготовлено 962 тонн сіна та 1641 тонн сінажу, в тому числі по с/г підприємствах заготовлено сіна 107 тонн та 1641 тонн сінажу.

Транспорт та дорожнє господарство

Головними  цілями на 2017 рік в сфері транспорту та дорожнього господарства є Забезпечення ефективного функціонування транспортної галузі та дорожнього господарства, як необхідних умов для підвищення якості життя населення.

Перевезення пасажирів в Сквирському районі здійснюється на 35 автобусних маршрутах, з них  13 приміських маршрутів, що не виходять за межі району, 2 міських, 11 внутрішньо обласних  та 9 – маршрути міжобласного сполучення, якими збалансовано та врегульовано перевезення пасажирів в районі.

В зв’язку з внесеними змінами до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року  № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» з 2013 року райдержадміністрація проводить конкурси на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. В І кварталі 2017 року було проведено 1 конкурс, всього визначено переможців на 6 приміських маршрутах, з переможцями укладено договори на перевезення пасажирів, станом на 15.07.2017 оголошено конкурс на 15.08.2017 до об’єктів якого увійшло 5 маршрутів.

З метою вирішення проблемних питань роботи транспорту Сквирського району розпорядженням голови Сквирської райдержадміністрації утворено  комісію з вирішення проблемних питань транспорту та зв’язку Сквирського району від 16.01.2017 №26. До складу комісії увійшли представники райдержадміністрації, а саме відділу економічного розвитку, сектору контролю та роботи із зверненнями громадян, юридичного сектору, управління соціального захисту населення та керівник автостанції «Сквира» ДП «Київпассервіс». Головою  комісії  призначено першого заступника голови Сквирської райдержадміністрації.

За І півріччя 2017 року проведено два засідання комісії, заслухано голів Горобіївської, Шапіївської територіальних громад та перевізника ФОП Ціліцького Г.В., позитивно вирішено питання транспортного забезпечення жителів с. Горобіївка, Лаврики, Токарівка та Шапіївка.

З метою впорядкування транспортної мережі Сквирського району та виконання рекомендацій постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів Сквирської районної ради проводиться перевірка роботи транспорту та аналіз забезпечення транспорту в межах Сквирського району.

За І півріччя 2017 року субвенції за пільгове перевезення громадян по Сквирському району не нараховувалась. Заборгованість за перевезення пільгових категорій громадян станом на 01.07.2017 складає 57,1 тис грн. Чисельність громадян, що мають право на користування пільговим проїздом в автомобільному транспорті, становить 11,0 тис. чоловік. Управлінням соціального захисту населення Сквирської РДА розроблено проект Програми компенсації за пільгові перевезення, проте програма не має чіткого фінансового підґрунтя.

Обсяг перевезень вантажів залізницею по станції Сквира за І півріччя 2017 року становить 976 вагонів, з них навантажено 584 вагонів та вивантажено 392. В середньому за добу перевозилося 3,2, що відповідає рівню відповідного періоду 2016 року.

Питання стану експлуатаційного утримання вулично-шляхової мережі району знаходиться на постійному контролі райдержадміністрації. За І півріччя 2017 року на утримання доріг філією «Сквирське РайДУ» використано 5,0 млн. грн., в т.ч. на утримання державних автодоріг – 3,85 млн. грн., місцевих – 1,15 млн. грн.

Протягом звітного періоду проводились поточні ремонти  комунальних доріг району. Так, коштом спонсора проведено поточний (ямковий) ремонт доріг в с. Шаліївка, коштом бюджету сільських рад проведено поточний ремонт вул. Садова та Ватутіна в с. Шамраївка, вул. Замкова, Набережна в с. Самгородок та вул. Набережна в с. Горобіївка, також проведено ямковий ремонт центральних доріг м. Сквира.

Райдержадміністрацією подано до департаменту регіонального розвитку та ЖКГ облдержадміністрації інвестиційні проекти по проведенню капітальних ремонтів комунальних доріг в кількості 23 дороги на загальну суму 37871,9 тис. грн., для розгляду на засіданні регіональної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись в 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також подавались пропозиції щодо включення об’єктів дорожнього господарства до обласної програми будівництва. Проектно-кошторисну документацію зазначених проектів поновлено. Затверджено фінансування на 2017 (Програма будівництва) на капітальний ремонт вул. Залізнична в м. Сквира, вул. Лісова в с. М.Єрчики, вул. Шевченка в с. Чубинці, вул. І.Франка в с. Руда.

З метою покращення стану дорожнього покриття комунальних доріг в населених пунктах району, проведення капітальних ремонтів, виконавчими комітетами 13 сільських рад та м. Сквира виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертні  звіти на капітальний ремонт 35 доріг в  населених пунктах району.  Документацію подано до департаменту капітального будівництва Київської облдержадміністрації з клопотаннями щодо виділення субвенції з обласного/державного бюджету.

 

Споживчий ринок

В сфері торгівлі та побуту в 2017 році головними цілями є забезпечення подальшого розвитку споживчого ринку, формування його сучасної ефективної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах за доступними цінами, забезпечити належний рівень торговельного та побутового обслуговування, особливо населення сільських територій.

Свідченням постійного сприяння розвитку ринкових відносин у сфері торгівлі, громадського харчування є тенденція до збільшення кількості підприємств усіх форм власності. Розширення мережі в районі відбувається за рахунок реконструкції діючих об’єктів.

Станом на 01.07.2017 населенню району надавали торговельні послуги 329 підприємств роздрібної торгівлі, з них 159 продовольчих магазинів, 132 непродовольчих магазинів та 38 кіоски.  Налічується 31 підприємств ресторанного господарства різних форм власності. В м. Сквира працює один магазин мережевої торгівлі АТБ. Протягом І півріччя 2017 року кількість торгових точок збільшилась на 4 одиниці.

Очікується, що за І півріччя 2017 року обсяг роздрібного товарообороту становитиме 80,7  млн. грн., що на 18,6,0 % більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. На одну особу обсяг товарообороту складе 2163,5 грн.

Вжиття заходів щодо підтримки вітчизняного товаровиробника сприяє максимальному насиченню споживчого ринку району товарами виробництва України. У задоволенні потреб населення в товарах значне місце належить ринкам, яких у районі два.

З метою підвищення ролі місцевого товаровиробника, збільшення реалізації вітчизняних товарів приділяється увага розширенню фірмової торгівлі. Станом на 01.04.2017 в районі функціонує 10 фірмових продовольчих магазинів, 1 кіоск та три відділи, в тому числі  9 продовольчих магазинів, які належать підприємствам-виробникам ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод», ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», ТОВ Фірма „Грона”, ПП «Росава-Агро», ДП „Кліринг-Агро”, ТМ «Наша ряба», Кондитерський дім «Вацак», «Брусилівські ковбаси» два магазини ПАТ «ЖЛК-Україна» ТМ«Віта»  та кіоск ТОВ «Колос». Крім того, працює 13 непродовольчих фірмових магазинів та 1 відділ, в яких реалізується одяг, взуття, постільна білизна, меблі, в тому числі 4 непродовольчі магазини, які належать підприємствам-виробникам Сквирській філії корпорації «Елтекс» (швейні вироби), ТОВ „Сквиратекс” (швейні вироби) та приватному підприємцю (меблі).

На території району функціонує шість об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією, в тому числі два магазини, три кіоски та один відділ.

В сфері ресторанного господарства працює два ресторани, два бари, 25 кафе та 2 буфети. Кількість посадкових місць становить 2161.

Протягом І півріччя 2017 щосуботи проводилися ярмарки на Сквирському ринку Київської регіональної спілки споживчих товариств. Участь в них приймали сільськогосподарські та промислові підприємства району та Київської області, які реалізували власну продукцію і продукти її переробки. За січень-червень 2017 року на ярмарках сільськогосподарськими та промисловими підприємства Сквирського району було реалізовано власної продукції  на загальну суму 1370,0 тис. грн., що становить 99,8 % до показника  за І півріччя 2016 року.

 

Розвиток зовнішньої торгівлі товарами

Протягом І півріччя 2017 року в районі продовжувалася робота щодо розширення ринків збуту продукції, удосконалення структури експорту та імпорту, стимулювання експорту конкурентної продукції і послуг.

Експортні операції забезпечуються за рахунок традиційних поставок готових харчових продуктів, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

Обсяги експортних операцій забезпечуються за рахунок таких підприємств як ТОВ фірма «Грона», ТОВ „Сквирський комбінат хлібопродуктів”, ТОВ «Сквиратекс», Сквирська філія корпорації «Елтекс», ТДВ «Сквирський вентиляторний завод», ТОВ “ФВП Груп ЛТД”.

Підприємства району здійснюють зовнішньоторговельні операції з такими країнами: Німеччиною, Ізраїлем, США, Кубою, Прибалтикою, Казахстаном, Киргизстаном, Туркменістаном, Азербайджаном, Грузією, Вірменією, Молдовою.


Фінансові ресурси

За І півріччя 2017 року Сквирським відділенням Білоцерківської ОДПІ забезпечено збору до зведеного бюджету в сумі 126080,6 тис. грн., що становить 162,9% до минулого року. До державного бюджету забезпечено збору в сумі  65332,2 тис. грн., що становить 193,7% до відповідного періоду минулого року. До місцевих бюджетів усіх рівнів за січень-червень 2017 року мобілізовано 60748,4 тис. грн., що  становить 139,1% до відповідного періоду минулого року.

Найбільшу питому вагу у загальній сумі надходжень становлять:

 • податок з доходів фізичних осіб (75,0%), мобілізація якого становить 38625,4 тис. грн.  або 30,6 % до загальної суми надходжень;
 • податок на додану вартість, мобілізація якого становить 26612,7 тис. грн. або 17,9% до загальної суми надходжень;
 • податок на прибуток (90%), мобілізація якого становить 20130,2 тис. грн. або 16,0% до загальної суми надходжень;
 • податок з доходів фізичних осіб (25,0%), мобілізація якого становить 13121,3 тис. грн.  або 10,4% до загальної суми надходжень;
 • єдиний податок, мобілізація якого становить 10386,5 тис. грн., що становить 8,2% до загальної суми надходжень;
 • плата за землю – мобілізація якого становить 7482,2 тис. грн., що становить 5,9% до загальної суми надходжень;
 • військовий збір, мобілізація якого становить 4418,6 тис. грн., що складає 3,5% від загальної суми надходжень;
 • акцизний податок, мобілізація якого становить 1297,4 тис. грн., що складає 1,0 % від загальної суми надходжень.

Найбільшими платниками в районі є:

 • АТ „Банкомзв’язок”, яким сплачено до бюджету 19606,2 тис. грн.,  що становить 15,6 % до загальної суми надходжень;
 • Відділ освіти Сквирської РДА, яким сплачено до бюджету 8696,2 тис. грн.,  що становить 6,9 % до загальної суми надходжень;
 • ТОВ «Фірма «Грона» яким сплачено до бюджету 8188,8тис. грн., що 6,5 % до загальної суми надходжень;
 • СГПП ім.. Гагаріна яким сплачено до бюджету 5342,0 тис. грн., що 4,2 % до загальної суми надходжень;
 • ТДВ «Шамраївський цукровий завод» яким сплачено до бюджету 4960,0 тис. грн., що 3,9 % до загальної суми надходжень;
 • ТОВ «Сквирський комбінат хлібопродуктів» яким сплачено до бюджету 4782,2 тис. грн., що 3,8 % до загальної суми надходжень;
 • ТОВ «Агрофірма Колос», яким сплачено до бюджету 3251,0 тис. грн., що  становить 2,6% до загальної суми надходжень;
 • ПП «Розволожжя», яким сплачено до бюджету 2801,4 тис. грн., що  становить 2,2 % до загальної суми надходжень.
 • ТОВ «Грона партнер» яким сплачено до бюджету 845,9 тис. грн., що 0,7 % до загальної суми надходжень;
 • ДП ПАТ «Київхліб» «Сквирський хлібозавод», яким сплачено до бюджету 692,5 тис. грн., що 0,5 % до загальної суми надходжень;

Найбільшу питому вагу у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становлять:

 • податок з доходів фізичних осіб (75,0 %) – 38625,4 тис. грн.  або 63,6% до загальної суми надходжень до місцевих бюджетів;
 • єдиний податок – 10386,5 тис. грн.  або 17,1 % до загальної суми надходжень до місцевих бюджетів;
 • плата за землю – 7482,4 тис. грн. або 12,3 % до загальної суми надходжень до місцевих бюджетів та на 1406,4 тис. грн. більше, ніж за І півріччя минулого року;
 • податок на прибуток (10,0 %) – 2259,2 тис. грн. або 3,7 % до загальної суми надходжень до місцевих бюджетів;
 • акцизний податок становить – 1297,4 тис. грн. або 2,1 % до загальної суми надходжень;
 • плата за ліцензію – 211,6 тис. грн. або 0,4 % до загальної суми надходжень.

Станом на 01.07.2017 по Сквирському відділенню Білоцерківського ОДПІ податковий борг за податковими зобов’язаннями до Зведеного бюджету (з урахуванням боргу банкрутів та платників податків, по яким призупинено стягнення) становить 4566,2 тис. грн. В порівнянні з початком року загальна сума податкового боргу зменшилась на 2014,3 тис. грн.

Зменшення загальної суми податкового боргу з початку 2017 року на 2014,3 тис. грн. зумовлено погашенням боргу КП «Сквирське КГ», АТ «Банкомзв’язок» та своєчасною сплатою платниками податків в установлені терміни поточних податкових зобов’язань.

Податковий борг до державного бюджету станом на 01.07.2017 становить 3042,8 тис. грн.  Борг до місцевого бюджету становить 1523,4 тис. грн., що на 151,26 тис. грн. більше проти 01.07.2017.

Станом на 01.07.2017 по Сквирському відділенню Білоцерківської ОДПІ рахується 22 боржники, що на три більше в порівнянні з початком року. Боржники – юридичні особи із сумою боргу до 1020 грн. відсутні.

Із наявної суми податкової заборгованості найбільша рахується по підприємствах:

 • ЗАТ «Кременчуцьке УМБ» – 1353,5 тис.грн.;
 • ДП „Тхорівський спиртовий завод” – 1110,4 тис. грн.;
 • СП „Завод будівельних матеріалів” – 614,2 тис. грн.;
 • ТОВ «Фабрика бакалейних продуктів» – 314,2 тис.грн;
 • ПП «Фірма Мізан» – 127,8 тис. грн.;
 • ТОВ «ВКФ «Спайк» – 88,3 тис. грн.;
 • ТДВ «Шамраївський цукровий завод» – 45,4 тис.грн.;
 • КП «Сквирське комунальне господарство» – 45,3 тис. грн.;
 • ТОВ «Дагрісс» – 41,3 тис. грн.;
 • ПАТ «ТАКО» – 32,9 тис. грн.;
 • ТОВ «Метол» – 26,2 тис. грн.;
 • ТОВ «ПРМ Еверест» – 10,5 тис. грн.;
 • ТОВ «Біомак Україна» – 8,0 тис. грн.;
 • Сквирське РайДУ – 4,6 тис. грн.;

В розрізі податків до місцевого бюджету найбільша заборгованість рахується по: земельному податку – 824,7 тис. грн.,  забруднення – 214,5 тис. грн., єдиному податку – 148,7 тис. грн., податок на прибуток підприємств і організацій – 127,9 тис. грн.,  податку на доходи фізичних осіб – 89,9 тис. грн., транспортний податок з фізичних осіб – 90,0 тис. грн., інші податки і збори – 24,7 тис. грн..

Найбільшими боржниками по сплаті податків до місцевого бюджету станом на 01.07.2017  є: ДП „Тхорівський спиртовий завод” – 434,6 тис. грн., СП „Завод будівельних матеріалів” – 223,7 тис.грн., ТОВ „ВКФ„Спайк” – 88,3 тис. грн., ПАТ «ТАКО» – 32,9 тис. грн., ППФ «Віріліс» – 1,8 тис. грн.,

Сквирським відділенням Білоцерківської ОДПІ постійно вживаються заходи по зменшенню загальної суми податкової заборгованості до бюджетів всіх рівнів. До платників, у яких виникає новостворений борг, вживаються заходи згідно законодавства, в тому числі матеріали на стягнення податкового боргу передаються до суду.

Для сприяння в погашенні заборгованості по земельному податку з фізичних та юридичних осіб міському та сільським головам направляються листи щодо стану заборгованості. З метою зменшення суми боргу регулярно проводяться звірки з сільськими та міською радами, вручені повідомлення про сплату земельного податку громадянами району та міста.

За І півріччя 2017 року по зведеному бюджету Сквирського району  фактично надійшло (без урахування трансфертів) 53798,1 тис. грн., що становить 105,7% виконання до запланованого обсягу доходів, що на 16475,5 тис. грн. більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року,  в тому числі по рівнях бюджету:

 • районний бюджет 105,9% (при плані 29519,8 тис. грн. фактичні надходження склали 31262,6 тис. грн.), сума перевиконання 1742,8 тис. грн.;
 • бюджет м. Сквира 118,5% (при плані 8953,4 тис. грн. фактичні надходження склали 10614,0 тис. грн.), сума перевиконання 1660,6 тис. грн.;
 • сільські бюджети 96% (при плані 12413,2 тис. грн. фактичні надходження склали 11921,5 тис. грн.).

У структурі надходжень  доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб – 57,4%, плата за землю – 13,9%, єдиний податок – 19,3%. Інші види надходжень займають незначне місце і становлять 9,4% .

Головним джерелом  надходжень до загального фонду є податок з доходів фізичних осіб. Виконання по цьому податку забезпечено на 105,8%  (при плановому показнику 29216,4тис. грн., фактично отримано 30900,3 тис. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10207,8 тис. грн.

Найбільші платники податку з доходів фізичних осіб за І півріччя 2017 року:

–  Відділ освіти -8011,1 тис.грн.;

–  ТОВ “Грона” – 3092,7 тис.грн.;

– ТОВ “Сквирський КХП” – 2845,4 тис.грн.;

–  ТДВ “Шамраївський цукровий завод” – 2755,1 тис.грн.;

–  ВАТ “Укркарт” – 2260,0 тис.грн;

– Заклади охорони здоров’я – 1988,6 тис. грн..

–  ТОВ Агрофірма «Колос» – 1702,6 тис. грн.

– ВАТ «Банкомзв’язок»  – 1574,9 тис. грн;

–  ПП АФ « Розволожжя» – 1066,6тис. грн;

По платі за землю виконання складає 119,1% , (при плановому показнику 6281,8 тис. грн., фактично отримано 7482,2 тис. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 802,3тис. грн.

По єдиному податку виконання становить 95,4% , (при плановому показнику 10882,9 тис. грн., фактично отримано 10386,5 тис. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4299,1тис. грн.

Голова адміністрації В.В. Галюк

Начальник відділу економічного розвитку О.П. Пилюта

Пропозиції колегії

1. Інформацію про підсумки роботи соціально-економічного розвитку Сквирського району за І півріччя 2017 року  взяти до відома.

 

Доручення голови адміністрації

1. Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, районним організаціям та установам:

1.1. З урахуванням підсумків соціально-економічного та культурного розвитку району за І півріччя 2017 року забезпечити виконання завдань і заходів, визначених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Сквирського району на 2017 рік. Про підсумки вказаної роботи інформувати відділ економічного розвитку райдержадміністрації щокварталу до 8 числа місяця, що настає за звітним.

1.2. Вжити заходів щодо надолуження допущенного відставання у виконанні окремих показників розвитку відповідних галузей та сфер діяльності у 2017 році.

3. Відділу економічного розвитку райдержадміністрації забезпечити проведення щоквартального аналізу показників соціально-економічного розвитку району.

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:

3.1. Забезпечити створення умов для продовження реформ в аграрному секторі шляхом залучення інвестицій з метою будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів та міні-ферм, а також впровадження нових прогресивних технологій для підвищення ефективності роботи виробників тваринницької продукції.

3.2. Забезпечити проведення своєчасних розрахунків сільськогосподарських підприємств за оренду земельних та майнових паїв  за 2017 рік.

3.3. Продовжувати роботу щодо проведення на площі громадських зібрань в м. Сквира ярмаркових заходів, до участі в яких залучати широке коло товаровиробників сільськогосподарської продукції, переробних підприємств, фермерських господарств, які здійснюють реалізацію продуктів харчування за цінами виробника.

4. Сквирському відділенню Білоцерківської об’єднаної державній податковій інспекції:

4.1. Активізувати претензійно-позовну роботу щодо ліквідації податкового боргу до бюджетів усіх рівнів.

4.2. Спільно з головами виконавчих комітетів міської та сільських рад посилити контроль за повнотою та своєчасністю сплати орендної плати за землю, податку з доходів фізичних осіб, податку на нерухоме майно.

6. Сквирському районному відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області прискорити провадження виконавчих дій із стягнення податкового боргу.

7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації тримати на постійному контролі питання своєчасної виплати заробітної плати та вжити заходів щодо повного погашення підприємствами заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Голова адміністрації В.В. Галюк

Начальник відділу економічного розвитку   О.П. Пилюта

Джерело

Сквирська районна державна адміністрація

Сквирська районна державна адміністрація skvirarda@ukr.net, skvirarda@gmail.com +38 04568 5-13-05 Сектор культури Сквирської РДА Сквирський будинок культури +38 04568 5-22-68 вул. Богачевського, 28, місто Сквира,...

НАПИСАТИ КОМЕНТАР (реєструватися не потрібно)

Please enter your comment!
Please enter your name here