Про стан укладання колективних договорів та угод в Сквирському районі

Станом на 1 грудня 2016 року в районі укладено:

2 колективні угоди між відділом освіти, Сквирською райдержадміністрацією, Сквирською міською радою народних депутатів та Сквирською районною радою профспілки працівників освіти та науки і сектором культури Сквирської РДА та профспілкою працівників культури;

174 колективних договори.

В управлінні зберігаються копії 2 угод і 174 колективних договорів, з них лише в 99 умови дійсні станом на 01.12.2016р. або 56 % від загальної кількості. Тобто, умови решти колективних договорів не відповідають сьогоденню.

Як зазначалося вище, строк дії колективного договору визначається сторонами, які його уклали, але Закон України «Про колективні договори та угоди» не звільняє ці сторони вносити зміни до колективного договору, які також підлягають повідомній реєстрації в управлінні. Особливо це стосується розділів «Оплата праці», «Охорона праці» (кожне підприємство чи організація щорічно складає штатні розклади, міняє розцінки, тарифні ставки, мінімальну заробітну плату, графіки відпусток, закладає кошти на охорону праці тощо).

Найкраща ситуація щодо укладання колективних договорів в закладах освіти: з усіх закладів тільки 7 не переглядали більше 4 років колективні договори та не вносили зміни.

На сьогодні підлягають перегляду колективні договори по сільськогосподарських підприємствах: ТОВ ім. Шевченка, ТОВ Агрофірма «Шапіївка», ТОВ «Чубинецький колос», ПП Новагрос, СП Інтерагро Сквира, ПП Агроолімп 2006.

Із 27 сільських рад переглянули та уклали договори 12 (Малолисовецька, Мовчанівська, Пищиківська, Чубинецька, Самгородецька, Селезенівська та інші) , 8 сільських рад уклали договори 3-8 років тому ( Буківська с/р, Великоєрчиківська с/р – в 2008 р., Шамраївська с/р – в 2010 р., Шаліївська с/р, Малоєрчиківська с/р – 2011р.)

Постійно переглядають та вносять зміни до колективних договорів з урахуванням змін в законодавчих актах: ДП ПАТ Київхліб «Сквирський хлібзавод», ТОВ «Умізол», Сквирський районний центр зайнятості.

Протягом 11 місяців поточного року зареєстровано 20 колективних договорів та 12 змін до діючих колективних договорів.

Відповідно до ПКМУ від 13.02.2013 № 115 управління щокварталу публікує на сайті райдержадміністрації перелік зареєстрованих колективних договорів та змін до них.

 


Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником (дирекцією) і трудовим колективом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини.

Вимоги до змісту, порядку укладання та виконання колективних договорів визначаються Законом України «Про колективні договори та угоди» від 1993 року.

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Крім того, колективний договір може укладатися і в структурних підрозділах підприємств. До суб’єктів укладення колективного договору віднесено роботодавця з однієї сторони, і первинні профспілкові організації, а у разі їх відсутності — представників, вільно обраних на загальних зборах найманих працівників, з другої сторони.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства.

Отже, укладення колективного договору є обов’язковим у разі використання найманої праці незалежно від кількості працівників та за наявності ініціативи хоча б однієї із сторін.

Метою укладення такого договору – запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі, та їх регулюванням.

Потреба в укладенні колективного договору зумовлюється й тим, що до нього обов’язково включають норми, які згідно з чинним законодавством мають бути закріплені в колективному договорі.

Так, відповідно до закону України «Про оплату праці» у колективному договорі мають бути визначені: форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифи, схеми посадових окладів, умови запровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами; строки виплати заробітної плати; норми праці; тривалість робочого часу тощо.

Законом України «Про відпустки» визначено тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці до 35 календарних днів, за ненормований робочий день – до семи календарних днів. Конкретна тривалість цих відпусток установлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.7,8).

Законом України «Про охорону праці» визначено, що колективним договором передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій щодо охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування названих заходів (ст.20).

Норми, що містяться в колективному договорі, не мають погіршувати становище працівників підприємства порівняно з чинним законодавством і галузевою угодою.

Також, колективним договором встановлюються соціальні пільги, гарантії та компенсації, регулюються трудові і соціальні відносини в колективі.

Управління соціального захисту населення проводить повідомну реєстрацію колективних договорів та угод підприємств нашого району.

Джерело

Сквирська районна державна адміністрація

Сквирська районна державна адміністрація skvirarda@ukr.net, skvirarda@gmail.com +38 04568 5-13-05 Сектор культури Сквирської РДА Сквирський будинок культури +38 04568 5-22-68 вул. Богачевського, 28, місто Сквира,...

НАПИСАТИ КОМЕНТАР (реєструватися не потрібно)

Please enter your comment!
Please enter your name here