Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

13 червня 2017 року №362

Про конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації

Відповідно до частини другої статті 17, статей 22, 23, 27 Закону України „Про державну службу”, статті 6, пунктів 1, 9 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246:

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації.
  2. Визначити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської райдержадміністрації згідно з додатком.
  3. Відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської райдержадміністрації забезпечити у встановленому порядку оприлюднення та передачу цього розпорядження до Нацдержслужби України.
  4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Сердюка І.П., начальника відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату Сквирської райдержадміністрації.

 

Голова адміністрації ……………………………………………..В.В. Галюк

 

УМОВИ проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” – головного спеціаліста юридичного сектору апарату Сквирської районної державної адміністрації Київської області

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у відповідній галузі, захисті законних інтересів райдержадміністрації.

2. Забезпечує правильне застосування законодавства у райдержадміністрації, інформує начальника сектору про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

3. Бере участь у підготовці проектів господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження з питань, що належать до компетенції адміністрації, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

4. Проводить разом з іншими структурними підрозділами адміністрації роботу для перегляду відомчих нормативних актів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

5. Організовує облік і зберігання текстів законодавчих актів та інших нормативних актів або підтримує їх у контрольному стані.

6. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності адміністрації.

7. Розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності адміністрації, вносить їх на розгляд голови адміністрації.

8. Представляє у встановленому законодавством порядку інтереси райдержадміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

9. Вносить керівництву пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

10. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками адміністрації.

11. Забезпечує функціонування юридичної консультації на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги громадянам.

12. За відсутністю завідувача сектору, видання розпорядження, іншого нормативного акта, а також подання проекту розпорядження чи іншого нормативного акта для вирішення питання щодо його прийняття чи узгодження без попереднього розгляду спеціалістом не допускається.

Умови оплати праці оплата праці державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів», штатного розпису,

надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія – встановлюються індивідуально в залежності від стажу державної служби;

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду строкове, на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка (форма № П-2 ДС “Особова  картка”, з відповідними додатками, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156);6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

Строк подання документів для участі в конкурсі

25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу. Кінцевий термін подачі документів – 07 липня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу 12 липня 2017 року о 10:00 год. 00 хв.,

за адресою: Київська обл., м. Сквира, вул.Богачевського, 28

Сквирська районна державна адміністрація.

Малий зал засідань Сквирської районної ради

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Козаченко Мар’яна Юріївна

телефони для довідок:( 04568) 5-61-93

е-mail: sp.org.ap.skvyrda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра;
2 Досвід роботи без вимог ;
3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою;
Спеціальні вимоги
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра з відповідним напрямком підготовки;
2 Знання законодавства Конституція України,

Закони України «Про державну службу»,

«Про місцеві державні адміністрації»,

«Про запобігання корупції»,

Укази Президента України, постанови, розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузях) управління

3 Професійні чи технічні знання – систематизація інформації та аналітичне мислення;

– встановлювати пріоритети, ставити та досягати поставлені цілі (завдання);

– ефективна співпраця з колегами;

– практичного застосування нормативних правових актів;

– робота із службовими документами;

– володіння державною мовою;

використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення;

4 Спеціальний досвід роботи без досвіду роботи;
5 Знання сучасних інформаційних технологій знання ПК – MS Word, Excel, Power Point,

вміння працювати з оргтехнікою ;

6 Особистісні якості компетентність, вміння працювати в команді, комунікабельність, креативність, відповідальність, ініціативність, прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня.

Начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату адміністрації І.П. Сердюк

Джерело

Сквирська районна державна адміністрація

Сквирська районна державна адміністрація skvirarda@ukr.net, skvirarda@gmail.com +38 04568 5-13-05 Сектор культури Сквирської РДА Сквирський будинок культури +38 04568 5-22-68 вул. Богачевського, 28, місто Сквира,...

НАПИСАТИ КОМЕНТАР (реєструватися не потрібно)

Please enter your comment!
Please enter your name here